בית הכנסת

בית הכנסת - מלון מלכת שבא

בית הכנסת במלון הינו אחד המפוארים באילת ומכיל 72 מקומות ישיבה, 5 ספרי תורה ועזרת נשים. בכל ימות השנה בית הכנסת פתוח עבור אורחי המלון ומקיים תפילות מיוחדות בחגי ישראל.

תפילות החג: ראש השנה

בית כנסת מפואר מלכת שבא
בית הכנסת במלון מלכת שבא

תפילות החג: יום הכיפורים | תחילת הצום: 18:22 צאת הצום: 19:16

תפילות החג: סוכות

זמני תפילות בימי חול ובשבתות

שחרית

ביום חול: 06:30 סליחות | שחרית: 07:30 | ביום שבת: 07:30

מנחה

מנחה מוקדמת: 13:10 | מנחה (15 ד' לקראת שקיעה): 18:55 | מנחה בשבת: 18:10

ערבית

ביום חול: 19:30 | ביום שבת: 19:30, סעודה שלישית 19:40 והבדלה 19:50